PRIVACYVERKLARING

Identiteit

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door PAPA ET MOI, voor de website papaetmoi.nl.

Gegevens PAPA ET MOI:
Pottenbakkerstraat 19-A
4871 EP Etten-Leur 
E-mailadres: info@papaetmoi.nl

Algemeen

PAPA ET MOI probeert op een zorgvuldige manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We houden ons aan de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Hieronder leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Beveiliging

PAPA ET MOI spant zich in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is jouw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee je onze website bezoekt en gebruikt te beveiligen. 

Persoonsgegevens

Door het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar je te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens van jou ter beschikking hebben gekregen.

Verstrekking derden

We kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Het gaat dan om Instagram, onze hosting provider en leveranciers van online tools.

Websites of diensten van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je contact met ons per e-mail opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren.

Je hebt de volgende rechten:

  • Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
  • Het recht om jouw gegevens mee te nemen en/of over te dragen.
  • Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
  • Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

Wijzigingen

PAPA ET MOI behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de website om zeker te weten dat je kennis hebt genomen van de laatste versie.
 

- november 2018 -