Download algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten op deze website door:  

PAPA ET MOI
Thurledeweg 125 - Postbus 8536
3044 ER
Rotterdam
Nederland 

Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
72952490 en met BTW nummer NL859297901B01.

Website: 
www.papaetmoi.nl

Koper: een natuurlijke persoon die wettelijk de volwassen leeftijd heeft en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met welke persoon PAPA ET MOI een overeenkomst sluit. 
Bestelling: een overeenkomst tussen PAPA ET MOI en de koper tot de levering van een of meerdere producten, die als zodanig door PAPA ET MOI is geaccepteerd.
Product: een product dat door PAPA ET MOI op de website wordt aangeboden ter verkoop.


2. TOEPASSELIJKHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

We raden je aan om de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de verkoop van PAPA ET MOI-producten, na te lezen op onze website: www.papaetmoi.nl. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst op de website door kopers. PAPA ET MOI behoudt het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De meest recente algemene voorwaarden worden op de website geplaatst. De koper dient deze algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat deze gebruik maakt van de website. Als je vragen hebt met betrekking tot deze algemene voorwaarden, kan je contact opnemen met PAPA ET MOI. 

3. BESTELLINGEN OP DE WEBSITE 

3.1. De beschikbaarheid van de service

PAPA ET MOI verzendt in Nederland en België. Om een bestelling op de website te plaatsen moet je: 
- ouder zijn dan 16 jaar;
- een consument zijn en niet handelen in de uitoefening van beroep en bedrijf.

3.2. De verkoopprocedure

De persoonlijke gegevens van de koper zijn vereist om een bestelling te plaatsen. Deze persoonlijke gegevens worden in de database van PAPA ET MOI opgeslagen om de bestelling te verwerken. De persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de Privacy policy van PAPA ET MOI.
De koper heeft op ieder moment toegang tot de persoonlijke gegevens en informatie die door de koper is verstrekt tijdens de bestelling. PAPA ET MOI herinnert de koper dat de persoonlijke gegevens zo goed mogelijk ingevuld moeten worden om fouten met betrekking tot verzending van de bestelling te vermijden.
Nadat een bestelling word geplaatst, zal de koper een e-mail ontvangen met de orderbevestiging. Op dit moment is de overeenkomst tot levering van het bestelde product geaccepteerd door PAPA ET MOI. De algemene voorwaarden treden hierdoor in werking en zijn bindend voor de koper en voor PAPA ET MOI.
Het kan voorkomen dat er geen orderbevestiging ontvangen wordt door de koper door tijdelijke netwerkproblemen of een foutief ingevoerd e-mailadres. In beide gevallen adviseert PAPA ET MOI de klant contact op te nemen met PAPA ET MOI.

3.3. Weigering van de bestelling 

Hoewel er van alles aan gedaan wordt elke klant van dienst te zijn, behoudt PAPA ET MOI het recht om geplaatste bestellingen te weigeren om welke reden dan ook. PAPA ET MOI behoudt ook het recht de overeenkomst tot levering van een product te beëindigen, zonder de verplichting op zich te nemen de koper te compenseren voor verliezen anders dan het bedrag dat door PAPA ET MOI is ontvangen door de koper voor deze bestelling, in de volgende situaties:

- In gevallen van overmacht (zie art. 8: ‘Overmacht’).
- PAPA ET MOI reden heeft te geloven dat de koper niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.
- PAPA ET MOI reden heeft te geloven dat de koper handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
- In gevallen van spelfouten, fouten met betrekking tot de prijs van de producten of andere fouten op de website.
- PAPA ET MOI niet de mogelijkheid heeft het product te bezorgen bij het verzendadres.

3.4 Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij PAPA ET MOI. 
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PAPA ET MOI, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

4. PRIJS EN BETALING

4.1. Betaling en Valuta 

PAPA ET MOI biedt uitsluitend de mogelijkheid om in EURO te betalen. 

4.2. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) 

Alle prijzen op de website worden weergeven inclusief 21% BTW (belasting toegevoegde waarde), in overeenstemming met de Nederlandse wet. 

4.3. Gegarandeerde Prijs 

PAPA ET MOI is niet verplicht bestellingen te leveren indien een fout is gemaakt met betrekking tot de weergave of beschrijving van het product en het voor de koper duidelijk is dat de fout typografisch is of de koper redelijkerwijs niet mag verwachten dat in de weergegeven situatie het product beschikbaar is voor aangegeven prijs op de website. 
In deze gevallen heeft PAPA ET MOI de mogelijkheid de bestelling te annuleren en het betaalde bedrag zal door PAPA ET MOI worden teruggestort.

4.4. Betalingsmogelijkheden 

PAPA ET MOI biedt een verscheidenheid aan veilige betalingsmogelijkheden, waaronder:

iDeal.

4.5. Veiligheid van betalen 

Voor PAPA ET MOI is de veiligheid bij het plaatsen van online bestellingen essentieel. Alle transacties worden via veilige betaalsystemen uitgevoerd. De vertrouwelijke gegevens van de betaling worden rechtstreeks en gecodeerd (SSL) aan de bank doorgegeven.

4.6. Aankooplimiet 

PAPA ET MOI staat de wederverkoop van haar producten niet toe. 

5. LEVERING

De levering van de bestelde producten worden uitgevoerd door geselecteerde vervoerders. Ieder pakket zal aangetekend worden verstuurd. Dit om er zeker van te zijn dat een pakket bij de juiste persoon aankomt. Er moet daarom altijd getekend worden voor ontvangst. De kosten voor het versturen zijn voor rekening van de koper, tenzij er voor tenminste 200 EUR is besteld.  

Om problemen te voorkomen omtrent de levering (foutief ingevoerde adressen, geen personen aanwezig op verzendadres, etc.) dient een koper de adresgegevens correct in te voeren.
Op het moment dat de bestelling is overgedragen aan het vervoersbedrijf, zal PAPA ET MOI de koper via e-mail een track & trace code sturen, zodat ze de koper de status van de bestelling op elk moment kan bekijken.

5.1. Leveringsvoorwaarden

PAPA ET MOI zal er alles aan doen om de bestelling binnen de verwachte termijn te leveren. De koper is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van het correcte verzendadres. 

Alle bovengenoemde leveringsvoorwaarden (waaronder de leveringstermijn) op de website dienen beschouwd te worden als verwachte levertijden en niet als gegarandeerde levertijden. 

5.2. Beschadigde, onvolledige of verkeerde producten

In het geval dat de bestelling onvolledig of defect is afgeleverd, dient de koper zo snel mogelijk PAPA ET MOI meteen via e-mail op de hoogte te brengen (binnen 24 uur nadat de bestelling is ontvangen). Vervolgens zal PAPA ET MOI de zaak afhandelen; de koper moet PAPA ET MOI altijd op de hoogte brengen en wachten op instructies. Een koper die het product op eigen kosten terugzendt, zonder PAPA ET MOI te informeren en te wachten op instructies van PAPA ET MOI, kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van de door de koper gemaakte kosten, noch PAPA ET MOI verantwoordelijk houden voor de de retourzending.

5.3. Ontbrekende producten

Indien een bestelling die is verzonden of wordt verzonden door PAPA ET MOI naar de koper, is vermist of vermist wordt wordt de klachtprocedure gestart en er zal eerst gewacht worden op de uitkomst van deze procedure, voordat terugstorting van het aankoopbedrag of het opnieuw verzenden van het product zal plaatsvinden. De koper dient in dit geval volledig mee te werken met de klachtenprocedure van de vervoerder. Indien de bestelling verloren is gegaan door een fout van de vervoerder (en nadat de klachtenprocedure is afgerond), zal PAPA ET MOI het bedrag dat is overgemaakt terugstorten of de bestelling opnieuw verzenden.

Indien de bestelling niet is geleverd aan het verzendadres (of ophaalpunt) van de koper binnen 14 dagen, is de koper verplicht PAPA ET MOI te informeren via e-mail binnen 14 dagen, oftewel 28 dagen na de verzenddatum. 

6. RETOURNEREN

Elk product dat op de website is besteld kan geretourneerd worden binnen 14 dagen nadat het is afgeleverd bij de koper, zonder opgave van een reden (let wel op de bovengenoemde uitzondering: indien het product defect of onvolledig is afgeleverd, dient de koper een e-mail te sturen naar PAPA ET MOI en te wachten op verder instructies). 

Het recht om het product te retourneren is alleen van toepassing indien het product en de verpakking in dezelfde staat teruggezonden kan worden als waarin het is afgeleverd. Het is de koper alleen toegestaan de verpakking te openen of het product te gebruiken om te kunnen besluiten of hij/zij het product wenst te houden.

De koper is verantwoordelijk voor het retourneren van de bestelling en draagt alle risico’s met betrekking tot de zending. PAPA ET MOI adviseert de koper het product verzekerd terug te zenden. In geval een verzekerde terugzending vermist raakt, beschadigd wordt, of de bezorging wordt geweigerd (als bijvoorbeeld geen geldige handtekening voor ontvangst getoond kan worden overlegd door de vervoerder), heeft de koper de mogelijkheid de vervoerder verantwoordelijk te houden. De koper dient in dit geval, als de verzender van de retourzending, een klachtenprocedure te starten bij het vervoersbedrijf die hij of zij heeft gebruikt voor de retourzending. De koper dient het verzendbewijs, met daarop vermeld de track & trace gegevens van de verzekerde retourzending, te bewaren, zodat hij/zij de vervoerder aansprakelijk kan stellen indien de retourzending vermist of beschadigd raakt of indien de ontvangst van de retourzending betwist wordt.

De kosten van het terugzenden van de bestelling binnen de zichttermijn van 14 dagen en de kosten van het terugzenden van een product vanwege een verzoek tot reparatie of garantie (bij gebreken ontstaan na gebruik van het product door de koper) worden gedragen door de koper. Bij ontbinding binnen de genoemde termijn zal PAPA ET MOI binnen 14 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen het door de koper betaalde bedrag terugstorten op de rekening waarmee het product is betaald (de kosten van de terugzending worden niet teruggestort).

7. GARANTIE 

Je hebt je PAPA ET MOI sieraad met zorg uitgezocht en wij hebben het met plezier voor je gemaakt en naar je opgestuurd. Je hebt echter te maken met een product wat door gebruik er anders uit kan gaan zien dan het moment waarop je het uit de verpakking haalde. PAPA ET MOI geeft geen garantie op het sieraad, nadat het uit de verpakking is gehaald. 
Wel geeft PAPA ET MOI een garantie af dat het sieraad is gekeurd en voorzien is van een gehalte- en keurteken (Waarborgwet). De Waarborgwet schrijft voor dat edelmetalen voorwerpen voorzien moeten worden van een keurmerk. Elk sieraad van PAPA ET MOI bevat een keurmerk. Zo weet je zeker dat je sieraad daadwerkelijk van 14 kt. goud is gemaakt. 
Ieder sieraad is handgemaakt, dus het kan enigzins afwijken van de afbeeldingen op de website en social media. 


8. OVERMACHT

PAPA ET MOI is niet aansprakelijk voor beschadiging of andere vergoedingen in verband met gebreken van de overeenkomst, door gebeurtenissen die niet aan PAPA ET MOI zijn toe te rekenen. Niet aansprakelijkheid is van toepassing onder meer de gevallen van tussenkomst van de overheid, nieuwe/veranderde wetgeving, oorlog, brand, overstroming, stakingen, verbod, sabotage, weersomstandigheden, gebreken in de levering van leveranciers en belemmering door criminele activiteiten.

9. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACY

PAPA ET MOI voldoet aan de privacy voorwaarden zoals beschreven in de “Wet Bescherming Persoonsgegevens”. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar persoonlijke gegevens aan te passen, te verwijderen of na te kijken door in te loggen op de website.

PAPA ET MOI bewaart de ingevoerde gegevens in een bestand. De gegevens worden alleen gebruikt ter afronding van de bestelling en worden opgeslagen zolang nodig is om eventuele problemen omtrent de verzending van de bestelling op te lossen. PAPA ET MOI garandeert dat de persoonlijke gegevens zorgvuldig gebruikt zullen worden. De gegevens worden niet met een derde gedeeld, tenzij dit noodzakelijk in verband met de voltooiing van de bestelling.


10. TOEPASSELIJK RECHT

De Nederlandse wet is van toepassing op de bestelling en andere overeenkomsten tussen PAPA ET MOI en kopers, ongeacht de woonplaats van de koper en ongeacht het land waar het product wordt afgeleverd.


- november 2018-